På strövtåg i de estniska svenskbygderna

Del I: 14-15.4.2018    

Vi bekantar oss med den estlandssvenska kulturen genom en serie föredrag, diskussioner, och grupparbeten. Kursen inkluderar även en resa till nordvästra Estland.

Studiehelheten bjuder såväl på historiska tillbakablickar och etnologiska betraktelser som en genomgång av det som återstår av den estlandssvenska kulturen i dag. Vi förlitar oss på aktuella artiklar, videoklipp, ljudupptagningar och bildspel. Vi träffar även estlandssvenska aktivister som berättar om sin kultur och sina livserfarenheter under den sovjetiska ockupationen.

Del II: 11-13.5.2018

I den andra, uppföljande delen besöker vi Hapsal, Nuckö, Rickul och Ormsö i nordvästra Estland. Under resans gång bekantar vi oss med båtbygge, hantverkstraditioner och estlandssvensk musik. Vi gästar bland annat Aibolands museum och träbåtsföreningen Vikans verkstad i Hapsal, Ormsö hembygdsmuseum i Sviby och så stiftar vi bekantskap med ett svenskt språkbo som startades i september i fjol. 

Mikael_Sjövall.jpg

Lärare: Politices magister Mikael Sjövall

Kursens pris: Del I: 50 € (inkl. undervisning, kaffe och tilltugg) Del II: 70 € (inkl. reseledare; undervisning) Kostnader för resor, kost och logi tillkommer (en kostnadsuppskattning tillkommer senare).

Kursplats: Borgå folkakademi, Runebergsgatan 16-18, Borgå. Ingång från gården.

Bindande anmälan: Delkurs I: 4.4.2018. (Minimiantal 12 deltagare.) Anmäl dig på nätet eller kontakta nina.wackstrom@akan.fi tfn 040 5687027. För mer information: mikael@sjovall.fi