Ansökningsakademin

På Luckan i Helsingfors 26-27.10.2019
På Akan i Borgå 16-17.11.2019 

Ansökningar, stipendier, bidrag och budgeter. Känns det svårt och komplicerat?
Vill du öka dina kunskaper i att skriva ansökningar? Anmäl dig till Ansökningsakademin och öva dig på att formulera, planera och ansöka om finansiering.
Ansökningsakademin är en kortkurs riktad till konstnärer och andra kulturaktörer.

Målsättning:
- Du kan skriva en projektplan
- Du kan göra upp en budgetplan
- Du känner till olika finansieringsmöjligheter i Finland och i Norden.

ansokningsakademin.jpg

Kursen riktar sig till personer som känner behov av fortbildning inom projektplanering, ekonomi och hur man skall lägga upp en god ansökan. En konstnär eller representant för en arbetsgrupp får ansöka om plats på kursen.

Kursledare: kulturproducenterna Miira Holländer och Ona Sandberg.

Under hösten 2019 ordnas det två kurser i Nyland:
- Luckan i Helsingfors, 26-27 oktober kl. 10-15
- Akan i Borgå, 16-17 november kl. 10-15

Kursavgift: 50 €

Kursen garanterar inte stipendium från någon fond.

Kursen arrangeras av Borgå folkakademi (i Helsingfors i samarbete med Luckan och Axxell).

Anmäl dig här (eller per e-post: peik.hollander@akan.fi), till kursen på Luckan senast 16 oktober och till kursen på Akan senast 6 november. Vänligen specificera i anmäler om du anmäler dig till kursen på Luckan eller på Akan.
Kurserna har ett begränsat antal platser.