BACK TO AKAN 2018

Den populära Back to Akan festen är tillbaka den 17.3.2018 Kl. 19-23

Övernattning ordnas i klassrum för dem som kommer långt ifrån (över 50km).

Elevförbundets dagsfest ordnas som vanligt den 17.3 med start klockan 14.00