BACK TO AKAN 2019

Den populära Back to Akan festen är tillbaka lördag den 23 mars 2019 Kl. 19-23.

TEMAT ÄR “BLACK AND WHITE”.

Övernattning ordnas i klassrum för dem som kommer långt ifrån (över 50km).

Elevförbundets dagsfest ordnas som vanligt 23.3