BACK TO AKAN 2019


DEN POPULÄRA BACK TO AKAN FESTEN ÄR TILLBAKA
lördag DEN 23 MARS 2019 KL. 19-23

ÖVERNATTNING ORDNAS I KLASSRUM FÖR DEM
SOM KOMMER LÅNGT IFRÅN (ÖVER 50KM).

ELEVFÖRBUNDETs dagsfest börjar kl. 13.00.
elevförbundet firar 125 års jubileum i år!
för att se dagsprogrammet klicka här