Bilderbokens många möjligheter

Tid: 7-8.4.2017, fre-lö kl. 10-16

Kursinnehåll: Småbarnsordkonsten utövas i samverkan mellan barnkultur, småbarnspedagogik och läsfostran hemma och i biblioteken. Vi lär oss använda barnböcker som en ingång till lek och fantasi med praktiska exempel. Under kursen presenteras pedagogiska material kring dikt och rim, erfarenheter av babypoesi och rimlek på olika orter.

Inspiratörer: Specialplanerare Nina Gran, författare och bibliotekarie Annika Sandelin-Lindberg, läsambassadör, författare och modersmålslärare Katarina von Numers-Ekman, projektplanerare Maja Ottelin.

NY PLATS! Nordhuset, Mosaiktorget 2, Helsingfors

Avgift 90 €. Lätt lunch och kaffe ingår i priset.

Plats Borgå folkakademi, Runebergsgatan 16-18, Borgå. Ingång från gården.

Anmälningar senast 31.3.2017. Per epost nina.wackstrom@akan.fi eller tfn 040-5687027