Bilderbokens många möjligheter

7-8.4.2017, fre-lö kl. 10-16

Vi lär oss använda barnböcker som en ingång till lek och fantasi, med praktiska exempel. Under kursen presenteras pedagogiska material kring dikt och rim, erfarenheter av babypoesi och rimlek på olika orter. Småbarnsordkonsten utövas i samverkan mellan barnkultur, småbarnspedagogik och läsfostran hemma och i biblioteken.

Inspiratörer Specialplanerare Nina Gran, författare och bibliotekarie Annika Sandelin-Lindberg, läsambassadör, författare och modersmålslärare Katarina von Numers-Ekman, projektplanerare Maja Ottelin.

NY PLATS! Nordhuset, Mosaiktorget 2, Helsingfors

Avgift 90 €. Lätt lunch och kaffe ingår i priset.

Anmälningar senast 31.3.2017 nina.wackstrom@akan.fi eller tfn 040-5687027