INTERNAT

Studiekostnaderna för läsåret 2019-20 är enligt följande;

linjerna
djurvård och hundkonsult:


För dem som bor i Tegelhusets internat vid skolan är det 430 €/månad i dubbelrum.
I avgiften ingår studieavgift, hyra, frukost, lunch, eftermiddagskaffe och middag.
På internatet finns wifi som du som bor här har tillgång till. I rummen finns säng, skrivbord och klädskåp. Det finns ett gemensamt kök på bägge våningar.

För dem som bor i enkelrum i Tegelhusets internat, betalar 490 €/månad, dvs. ett tillägg på 60 €.

Boende i dubbelrum innebär att man delar rum med en annan studerande.

Studerande med hund boende i enkelrum på internatet betalar 490 €/månad (430 €/månad i dubbelrum) samt en extra "hundavgift" på 50 € betalas per termin dvs. 50 € för hösten som betalas i september, och 50 € för våren som betalas i januari.

Du betalar själv för eventuella bok- och materialkostnader som tillhör linjen.


Skolan har två internat, ett i direkt anslutning till skolan som finns i Tegelhuset (karta) och ett i stadsdelen Vårberga (3 km från skolan).
Internatet som finns på skolområdet fylls i första hand med studerande från Hundkonsult p.g.a. att man inte får ha hundar i Vårberga. Internatet vid skolan har två våningar så det fylls upp även med studerande vid de andra linjerna.

I Vårberga bor man i lägenheter på 2-3 rum och kök. Bussförbindelse finns mellan Vårberga och skolan som man betalar själv.

Vid bägge internat finns det wifi.

Man kan inte bo på internatet på skolans område under jullovet, eftersom skolan då har annan verksamhet. Vi hjälper dig att packa ihop dina saker och anvisar ett låst utrymme där du kan förvara dem.

OBS! Avgifterna slås ut jämnt på varje månad. Det här betyder att summan är den samma oberoende av hur många skoldagar månaden har. Avgifterna betalas från september till maj.

OBS 2! För att garantera allas säkerhet kräver vi att de som bor på internatet skall kunna kommunicera effektivt på svenska (eller norska och danska), finska eller engelska.

OBS 3! På ett av skolans internat finns det även hundar p.g.a. studieprogrammet Hundkonsult. Vi ber er meddela om eventuella allergier så vi kan placera er i annat internat.


regler vid internaten -
rules at the school residencies

Tegelhusets internatsregler

Tegelhuset school residence rules

Å-huset school residence rules

 

Om du inte bor på skolan

är avgiften 290 €/månad. I priset ingår studieavgift, lunch och eftermiddagskaffe.

 

10+ påbyggnadslinjen och
grundläggande utbildning för vuxna - GUV

Studierna på 10+ och Grundläggande Utbildning för Vuxna är avgiftsfria.

SFI - Swedish for immigrants

För studerande på SFI - Swedish for immigrants 1 & 2 är studierna avgiftsfria.
For students at SFI - Swedish for immigrants 1 & 2 are the studies free of charge.

 

Nyckelpant

I samband med inflyttningen på skolans internat betalar du en nyckelpant på 50 €. Panten återbetalas i maj då du returnerar nyckeln.

 

Övriga kostnader

Du betalar själv för eventuella materialkostnader och avgifter för kurser som ger akademiska studieveckor. De studieresor som görs på linjerna finansieras i första hand med de medel studerande samlat in.

OBS! Alla kostnader som finns ovan gäller läsåret 2019-20.

 

Invandrare och arbetssökande

Är du arbetssökande eller invandrare? Då kan du studera med nedsatt studieavgift hos oss! Det här är möjligt på grund av de studiesedlar Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat. Studierna sker på heltid.