DJURVÅRD

15 augusti 2019 - 21 maj 2020


Intresserad av djur?

Vi erbjuder en ettårig utbildning för dig som vill veta mera om sällskapsdjur och husdjur. Fokus ligger på våra vanligaste sällskapsdjur, men utbildningen inkluderar också hästar och produktionsdjur. Kanske planerar du att starta ett företag inom någon djurbransch eller siktar du eventuellt i framtiden på ett yrke som smådjursskötare eller djurskötare? Satsa då på Djurvårdslinjen för att få grundläggande kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet.

Ifall du mest är intresserad av hundar, kolla då vår ettåriga linje Hundkonsult!

 

Studiebesök och praktik

I det mångsidiga studieprogrammet ingår studiebesök samt en tre veckors praktikperiod. Under tidigare år har de studerande funnit praktikplatser på bl.a. veterinärkliniker, djuraffärer, stall och husdjursgårdar. Praktikperioden ger möjligheter till att fördjupa de teoretiska kunskaperna, få arbeta praktiskt med djur samt skapa nätverk och kontakter till arbetslivet. 

 

Projekt

Under året ordnar vi olika evenemang. Under Djurens dag har vi en marsch tillsammans med hundkonsultlinjen för att öka medvetenheten om relationen mellan människa och djur.

 

Ämnen

(25 h / vecka - dagsundervisning)

Anatomi och fysiologi

Eleven lär sig djurens grundläggande anatomi och fysiologi ur ett jämförande perspektiv.


Art- och raskännedom

Eleven lär sig känna igen våra vanligaste sällskapsdjur, produktionsdjur och hobbydjur.


Djurfoto

Eleven lär sig grunderna i digital fotografering med särskild inriktning på fotografering av djur.


Djur första hjälpen

Eleven skall kunna ge första hjälp vid lindriga skador samt veta när man kallar på veterinär.


Djurskydd och etik

Eleven skall känna till djurskyddslagen i Finland och Norden, skall kunna diskutera etiska frågor kring djurhållning.


Djurskötsel

Eleven skall kunna sköta och hantera djur och känna till de artspecifika kraven för omgivning, skötsel och hantering.


Etologi

Eleven skall kunna förklara vad etologi är och förstå mekanismerna bakom ett beteende.


Företagsamhet

Eleven skall känna till hur man startar upp ett eget företag.


Genetik

Eleven skall förstå grunderna i genetik samt räkna ut enkla uppgifter om sannolik nedärvning.


Grunderna i friskvård och sjukdomslära

Eleven lär sig känna igen det friska djuret samt tecken på sjukdom.


Grunderna i hunduppfostran och inlärning

Eleven skall känna till valpens utveckling samt behärska klickerträning.


Kundservice

Eleven skall lära sig känna igen vad som kännetecknar god kundservice och kunna reflektera över sin egen roll i kundbemötande.

IMG_4927.JPG


Människa och djur

Eleven lär känna djurarternas historia och betydelse för människan, hobbyverksamhet i anslutning till djur samt djurens roll inkom konst, film, rehabilitering och djur i samhällets tjänst.


Näringslära och utfodring

Eleven skall kunna grunderna i näringslära samt rätt utfodring enligt art, ras och individ.

 

Djurvård 1.jpg


Praktik

Eleven bekantar sig med djurbranschen och får en inblick i vad det finns för arbete och vad som krävs ute i arbetslivet under våren 2019.

Förhandskrav

Studentexamen eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Utbildningen riktar sig till personer över 18 år med aktivt intresse för djur. Ett år på folkhögskolelinje ger 6 tilläggspoäng då man ansöker om studieplats inom andra stadiets yrkesutbildning i Finland. För studerande från Sverige och Norge vill vi påminna om att linjen är CSN och Lånekassen berättigad.

Sök direkt till linjen: här   

Programansvarig: Ronja Larsson | ronja.larsson(at)akan.fi  |  Tfn. 040 0820 812

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i innehåll och utbud i våra kurser och utbildningsprogram.