english course

Grammatik, konversation och nivåbaserade övningar. Exkursioner och museibesök.

Lärare: 

Bro Bannatyne

Förfrågningar?

Skicka ett meddelande till nina.wackstrom@akan.fi 

tfn 040-5687027 vardagar 9-15.