GUV - AUTUMN 2018


Hos oss kan du fullgöra den grundläggande utbildningen (grundskola). Undervisningen sker på dagtid med möjlighet att bo i skolans internat. Studierna kan vara examensinriktade eller ämnesvisa. För t.ex. invandrare är det här en inkörsport till vidarestudier.

Vi skräddarsyr utbildningen individuellt enligt just dina behov.

Vuxenutbildningen följer egna läroplansgrunder, där antalet obligatoriska kurser och längden på kurser och lektioner fastställts med hänsyn till att de studerande är vuxna.

Vi erbjuder undervisning motsvarande grundskolans 7.-9. årsklasser och dessutom vid behov studier på grundnivå.

Noggrannare uppgifter hittar du på : http://www.oph.fi/utbildning_och_examen/grundlaggande_utbildning/grundlaggande_utbildning_for_vuxna

Anmäl dig på nätet genom att klicka på länken.  info@akan.fi 

Det finns ännu lediga platser på alla linjer! Anmäl dig nu!