GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING FÖR VUXNA - GUV

15 augusti 2019 - 21 maj 2020


Hos oss kan du fullgöra den grundläggande utbildningen (grundskola). Undervisningen sker på dagtid med möjlighet att bo i skolans internat. Studierna kan vara examensinriktade eller ämnesvisa. För t.ex. invandrare är det här en inkörsport till vidarestudier.

Vi skräddarsyr utbildningen individuellt enligt just dina behov.

Vuxenutbildningen följer egna läroplansgrunder, där antalet obligatoriska kurser och längden på kurser och lektioner fastställts med hänsyn till att de studerande är vuxna.

Vi erbjuder undervisning motsvarande grundskolans 7.-9. årsklasser och dessutom vid behov studier på grundnivå.

Mera information hittar du från Utbildningsstyrelsens hemsida här.

Sök direkt till linjen: här 

För mer information kontakta info@akan.fi eller ring 019-5769 500.