Grundläggande utbildning för vuxna - guv


Akan erbjuder studiemöjligheter åt unga 18–25 åriga asylsökande och även äldre. På vår ”Grundläggande Utbildning för Vuxna (GUV)” kan du avlägga grundskola eller delar av den. Vi börjar en ny kurs på hösten (september). Kost och logi ingår i utbildningen som är kostnadsfri för dig. 

Är du intresserad?

Sök till linjen genom att anmäla dig vid www.akan.fi/ansokan och välj linjen; Grundläggande Utbildning för Vuxna - GUV.

Programansvarig: Katinka von Kraemer | katinka.vonkraemer(at)akan.fi | Tfn. 050 5388 829