مدرسه کوگگوم درلوویزا


خواندن ونوشتن ؛ یکپارچگی زبانی ؛ بکارگیری وفعال سازی کلاس ها با هنرهای دستی برای مهاجرین
                                                                           1.6.2018  پایان  19.01.2018 شروع :


 
امکان ادامه کلاس ها در تابستان بستگی به تعداد شرکت کنندگان دارد.
ثبت نام : تا تاریخ ( ۱۵) پانزدهم ژانویه ۲۰۱۸ 
تعداد شرکت کنندگان : حداکثر ۲۴ نفر
مدت کلاس ها‌ : ۱۹ هفته 
دبیران : معلم ها درموضوعات مختلف
هدف : آموزش وتحصیل ، دانش آموزان را با نگاهی به تمرین های مختلف کارهای  دستی دردسترس وفراهم خواهد نمود. علاوه برزندگی روزمره ، یادگیری زبان واصطلا حات تجارت وبازرگانی درهردوزبان های ملی را متمرکز می سازد.


ما برای یک محیط یادگیری پر جنب و جوش و انگیزشی تلاش می کنیم که هر دو زبان و مهارت های صنایع  دستی را به منظور جدی محول خواهد کرد.
 
غذا: ناهار و چای بعد از ظهر / قهوه شامل می شود.
هزینه ها: برای مهاجرانی که تحصیلات خود را بخشی از برنامه ی ادغام خود می کنند، درس خواندن رایگان است. شرکت دراین کورس ها یا کلاس ها برای پناهجویان هزینه ای ندارد.
 
مسکن : مکان آسایش واستراحت دردسترس است.
 
مضمون های مقدماتی کلاس ها :
هفته 1 معرفی و تیم سازی
 
هفته  2-6              طناب، سرهم‌ كردن‌ ، زينت کارى ونقاشی
 
هفته 7-12             فلزکاری، منسوجات (پارچه بافی) و سرامیک
 
هفته 13- 16          نجاری، جواهرسازی
 
هفته ها 17-19       کار پروژه
 
در طول دوره، اطلاعات و آموزش مستمر در کارآفرینی ارائه می شود.
این یک دوره در همکاری با Axxell است.
 
 

Axxell logo.jpg
Kuggom 3.jpg