MÅNGFALD OCH KREATIVITET I GRUPP

12-13.4.2019 i Borgå  

Delkurs 4 i Ordkonstledarutbildningen med Sydkustens ordkonstskola.

Hur bemöta en undervisningsgrupp med olika funktionsvariationer? Kursen behandlar praktiska situationer i konstundervisning där gruppdynamik och olika inlärningsformer tas i beaktande. Hur går man till väga för att planera undervisningsinnehållet så att det tangerar alla?

Föreläsare och inspiratörer: Niklas Kurkio, Sakkunnig inom barn- och familjearbete på Barnavårdsföreningen, Petra Norrgård, dramapedagog och ordkonstlärare på Sydkustens ordkonstskola och Iréne Poutanen planerare på Sydkustens ordkonstskola.

Plats: Borgå folkakademi, Runebergsgatan 16-18, Borgå. Ingång från gården!

Pris: 100 €. I priset ingår ordkonstbok, material, kaffe och lunch. (Du som har gått alla delkurser får 40 € rabatt på helhetspriset = kurspriset för denna kurs är då 60 €.)

Anmälningar senast 2.4 via blankett eller epost nina.wackstrom@akan.fi; 040-5687027