English courses

Summer 2017

Språkläger i samarbete med Baltic School, St Petersburg.

2-15.6

15-28.6

28.6-11.7

24.7-6.8

Lärare: Bro Bannatyne

Kurserna är fulla. Info om kurserna nina.wackstrom@akan.fi