Puuvenekurssin opetussuunnitelma

3.9.2018-31.5.2019

Kurssin laajuus on 36 opintoviikkoa, lähiopetusta on 25 tuntia viikossa. Opiskelijoiden edellytetään työskentelevän vähintään 25 tuntia viikossa. Venesalilla voi ja on suotavaa työskennellä myös omaehtoisesti, jotta veneet valmistuvat ajoissa.

Kurssin sisältö:

Materiaalioppi                                                                                      2ov

-          puutavara

-          liimat

-          kiinnitystarvikkeet

-          kyllästeet ja pinnankäsittelyaineet

Venerakennusoppi                                                                               2ov

-          puuveneen rakennustavat

-          limisaumarakenne

-          köliranka ja liitokset

-          laidoitus ja kaarit

-          partaat ja penkit

Venesuunnittelun perusteet                                                               1ov

-          yleiset lainalaisuudet

-          runkomallien esittely

Verstasteoria                                                                                        3ov

-          teorian ja käytännön soveltaminen verstaalla

-          puun valinta

-          puun työstöt käsin ja koneella

-          työkalujen teroitus

-          puun liimaus ja työtavat

Verstastyö                                                                                            21ov

-          käytännön työskentely veistämöllä

-          kölirangan valmistus

-          rakennuspukki ja mallikaarien pystytys

-          laidoitustyö

-          kaaritus

-          partaat

-          penkit

-          viimeistely

Pinnankäsittely ja heloitus                                                                 2ov

Veneen hoito                                                                                       1ov

Työsuojelu                                                                                           0,5ov

Ensiapu 1                                                                                             0,5ov

Retket                                                                                                   1ov

-          veneveiston historia

-          käytännön veneily