Kurs i kreativt skrivande

7-8.9, 28-29.9, 19-20.10, 23-24.11.2018. Fredagar 15-20, lördagar 9-16.

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla ditt skrivande och din kreativa förmåga.

Genom inspirerande skrivövningar, läsning och genomgång av egna och andras texter kommer du att få nya verktyg, bredda dina färdigheter och få vägledning i skrivandets mångfasetterade hantverk.

Under kursens gång kommer vi att undersöka och prova berättartekniska grundbegrepp. Vi kommer att öva oss på allt från miljö- och personbeskrivningar till komposition och dialog.

Kursen innefattar fyra veckoslutsträffar (fre och lö) under hösten 2018. Kursen ordnas i samarbete med Axxell.

Genom att diskutera och bearbeta dina egna texter, genom att ge och få respons och genom kreativa övningar fördjupar du dina kunskaper kring skrivande.

Kursledare: Henrika Andersson (författare och litterär handledare). Skicka in ett textprov (1-2 sidor med dubbelt radavstånd) senast tio dagar innan kursstart: henrika.andersson01@gmail.com

Plats: G 18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Kursavgift: 320 €. Begränsat antal deltagare (max 12 pers.)

Anmälningar på blankett senast 24.8.2018 (det går också att anmäla sig via epost: nina.wackstrom@akan.fi)