KURS I KREATIVT SKRIVANDE vårterminen 2019

25-26.1, 15-16.2, 29-30.3, 26-27.4.2019. Fredagar 14-20, lördagar 9.30-15.

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla ditt skrivande och din kreativa förmåga.

Genom inspirerande skrivövningar, läsning och genomgång av egna och andras texter får du möjlighet att bredda dina färdigheter och får vägledning i skrivandets mångfasetterade hantverk.

Under kursens gång kommer vi att undersöka och prova berättartekniska begrepp. Vi övar oss på allt från miljö- och personbeskrivningar till komposition och dialog. 

Genom att diskutera och bearbeta dina egna texter, genom att ge och få respons och genom kreativa övningar fördjupar du dina kunskaper kring skrivande. Kursen riktar sig i första hand till dig som redan är i gång med ett eget skrivprojekt.

Kursen innefattar fyra veckoslutsträffar (fre och lö) under våren 2019 och ordnas i samarbete med Axxell.

Kursledare: Henrika Andersson (författare och litterär handledare). 

Skicka in ett textprov (1 sida med dubbelt radavstånd) samt några rader om vad för text/texter du för tillfället jobbar med, senast den 20.12 2018 till: henrika.andersson01@gmail.com. Du får meddelande per mejl om du rymts med senast den 30.12.2018.

Plats: G 18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Kursavgift: 330 €. Begränsat antal deltagare (max 11 pers.)

Anmälningar på elektronisk blankett till Akan senast 15.12.2018