Fantasilägret Solvindsfärden 2019

12-14.6.2019 i Sibbo

Övernattningsläger för barn i åldern 9-13. Med Sydkustens ordkonstskola.

”En örn flyger tyst högt över trädtopparna, den seglar med breda vingar.

Till slut landar den på den högsta trädtoppen. Därifrån, kan den se allt det

som händer uppe i luften, på marken och nere i vattnet. - Alla vi varelser

här på jorden hör ihop, berättar örnen, utan den ena finns inte den andra.

Jag kommer att guida er då vi färdas med hjälp av solvinden. Örnen sprider

sina vingar, och solvinden färgar himlen. Det är dags att börja färden!”

Med hjälp av fantasi, samarbete och roliga ordkonstövningar får rimschamaner,

diktmagiker och alla andra ordkonstnärer tillsammans vara med

om att skapa och uppleva solvindens färd under detta övernattningsläger.

Plats: Utbildningscentret Sopukka, Nya Borgåvägen 482, Sibbo

Pris: 120€ (inkl. program, måltider och övernattning)

Anmälningar: www.ordkonst.fi