Summer Swedish for beginners

5-22.6.2017. Monday-Friday at 9-14.

  • We learn simple phrases for everyday life. We learn to count from 1-100, the clock and simple time phrases. We discuss about summer traditions and take part in local summer activities.
  • We visit the outdoor museum Postinmäki, and other remarkable places in and around Porvoo.

Teacher: Katinka von Kraemer

We offer tuition, lunch and afternoon coffee.

Place: Borgå folkakademi, Runeberginkatu 16-18, Porvoo

Price 250 € / (or talk to your social worker)


Vi lär oss enkla vardagsfraser och att räkna 1-100, klockan och enkla tidsuttryck. Vi diskuterar och provar på vanor och aktiviteter som är vanliga på sommaren i Finland. Vi besöker Postbacken och gör andra mindre utflykter för att bekanta oss med Borgå och livet på sommaren i Finland. Undervisning, material samt lunch och eftermiddagskaffe ingår.