Ratkaisukeskeinen kristillinen terapeutti –koulutus (80 op)

Koulutuksen yhteistyökumppanina toimii Samaria Akatemia ja Kristillinen Tervehtymiskeskus - CHC ry.

Koulutuksen tavoite
Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle tiedot ja taidot toimia terapiatyössä, sekä kristillisen henkisen auttamistyön alueella että antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä terapeuttina tai sielunhoitoterapeuttina. Koulutus antaa myös valmiudet (40op) psykoterapian jatko-opintoihin HPI:ssa (Helsingin Psykoterapiainstituutti) suoritettavaan koulutukseen.

Kohderyhmät
• sosiaali- ja terveydenhoitoala
• kirkollinen ala
• opetus- ja kasvatusala
• seurakunnissa tai hengellisissä yhteisöissä toimivat työntekijät ja maallikot
• henkilöt, jotka tarvitsevat täydennystä sielunhoitoterapian koulutuksella
• ratkaisukeskeisestä työskentelytavasta kiinnostuneet eri alojen henkilöt
• ne, jotka tarvitsevat psykoterapiakoulutusta edeltäviä lisäopintoja ennen psykoterapeutti koulutukseen hakeutumista

Lähiopetus tapahtuu keskimäärin kerran kuukaudessa perjantaisin ja lauantaisin. Opetus alkaa ensimmäisenä päivänä klo 14.00 (7 x 45 min oppituntia) ja jatkuu seuraavana päivänä (9 x 45 min oppituntia).
Kumpanakin kesänä on kesäkurssi, joka kestää viisi työpäivää. Kesäkurssin voi suorittaa valinnan mukaan Porvoossa tai Espanjassa Torreviejassa. Kurssin opetussisältö on sama opiskelupaikasta riippumatta. Espanjan kesäkurssin matkat ja majoitukset yms. opiskelija maksaa itse.

Koulutuksen laajuus ja kesto
Koulutus käsittää 80 op monimuoto-opiskelua, josta lähiopetusta 400 h, asiakastyönharjoittelua 160 h, oma terapia/työnohjaus/koulutuskonsultaatio opiskelijan oman valinnan mukaan 50 h, loput opetuksesta koostuu kirjallisuustehtävistä, pienryhmätyöskentelystä, muista välitehtävistä ja lopputyöstä. Koulutuksen lähijaksoissa toteutetaan tuntimäärään sisältyneenä uutena
elementtinä ratkaisukeskeinen koulutusterapia (yhteensä 40h).

Opetuskielet
Koulutus toteutetaan suurelta osin kaksikielisenä (suomi ja ruotsi). Suomi on pääopetuskieli, mutta keskeinen kirjallinen luentomateriaali käännetään ruotsiksi ja pienryhmätoiminta, sekä asiakastyöskentely tehdään kunkin opiskelijan omalla
äidinkielellä.

Yhteiskristillinen viitekehys
Koulutus on yhteiskristillinen ja perustuu klassiseen kristinuskoon. Koulutuksessa jokaisella yksittäisellä kristillisen kirkkokunnan tai seurakunnan jäsenellä on mahdollisuus ja oikeus omaan opilliseen tai hengelliseen painotukseensa.

Koulutuksen hinta on 4200 euroa, joka maksetaan 175 euron kuukausierissä.
Opiskelija maksaa itse ruoan ja mahdollisen majoituksen, yms. Etäjaksoilla toteutettava oma terapia/työnohjaus/koulutuskonsultaatio toteutetaan opiskelijan omien tarpeiden mukaan. Kustannukset riippuvat siitä minkälainen on opiskelijan tarve. Terapia voi olla maksullista psykoterapiaa, työnohjausta tai sielunhoitoterapiaa, tai se voi olla ammatillista koulutuskonsultaatiota riittävän koulutuksen ja ammatillisen pätevyyden omaavan henkilön toteuttamana.

Opetuksen keskeisiä aihe-alueita:
Terapiatyön perusteet
Terapiatyö jälkikristillisessä yhteiskunnassa
Ratkaisukeskeinen terapiatyö ja -menetelmät eri ammateissa
Dialogisuus asiakastyössä
Kristillinen arvoperusta terapiatyössä
Sielunhoitoterapia
Psykologiset perusteet
Mielenterveys ja sen ongelmakohdat
Seksuaalisuus, avioliito ja perhe
Elämäntarina- ja sukupuutyöskentely
Riippuvuudet
Eri kulttuuritaustaisten kohtaaminen

Lopputyöseminaari

Koulutuksen yhteistyökumppanina toimii Kristillinen Tervehtymiskeskus - CHC ry, joka on vuodesta 1991 toiminut kristillisenä terapeuttiorganisaationa sekä sielunhoitoa ja -koulutusta tarjoavana järjestönä. Teemme yhteistyötä eri järjestöjen ja seurakuntien
kanssa ja haluamme mahdollistaa kaikille mahdollisuuden saada laadukasta apua, myös silloin kun asiakkaalla ei ole varaa terapiamaksuun. Terapeuttiorganisaationa valvomme terapeuttiemme toimintaa sekä tarjoamme heille vertaistukea, omaa ammattitaitoa syventäviä koulutuksia ja työnohjausta. Akkreditointilautakuntamme myöntää hakemuksesta terapeuteille ammattinimikkeet Ratkaisukeskeinen kristillinen terapeutti ja/tai Sielunhoitoterapeutti.

RKT –kurssia koskeviin kysymyksiin vastaavat:
Mikko Takala, kurssinjohtaja Psykoterapeutti (ET, YET, VET), Kasvatustieteiden tri, opinto-ohjaaja p. 050 330 1905, mikko.takala@samaria.fi
Elisabet Elo, Psykoterapian maisteri Psykoterapeutti (ET, YET ), sairaanhoitaja p. 040 575 8917; elisabet.elo@chcry.net

Yöpymismahdollisuus Borgå folkakademi:lla. Kyselyt opistolle nina.wackstrom@akan.fi

Hakemukset: Vapaamuotoinen hakemus johon on liitetty CV kurssinjohtajalle: mikko.takala@samaria.fi