Träbåtsbygge: Läroplan

3.9.2018-31.5.2019

Utbildningens längd och uppbyggnad: Båtbyggnadsutbildningen omfattar 36 studieveckor med 25 timmar närstudier i veckan. Deltagarna förutsätts arbeta minst 25 timmar i veckan. Därtill uppmuntras deltagarna till verkstadsarbete på egen hand; en förutsättning för att båtarna ska bli färdiga i tid.

Utbildningens innehåll:

Materiallära 2sv

 • virke
 • olika lim
 • fästtillbehör
 • impregnering och ytbehandling

Båtbyggnadslära 2sv

 • båtbyggnadstekniker
 • klinkbygge
 • resning och sammanfogningar
 • bordläggning och spant
 • vägare, sudband och toft

Grunderna i båtplanering 1sv

 • båtens fysikaliska egenskaper
 • olika skrovmodeller

Verkstadsteori 3sv

 • teori och praxis i verkstaden
 • val av träslag
 • bearbetning av trä för hand och med maskin
 • redskapens vässning
 • att limma trä, arbetssätt

Verkstadsarbete 21sv

 • praktiskt arbete på varvet
 • tillverkning av resningen
 • uppsättning av bock och modellspant
 • bordläggning
 • insättning av spant
 • vägare och sudband
 • bänkar
 • finish

Ytbehandling och beslag 2sv

Båtens skötsel 1sv

Arbetsskydd 0,5sv

Första hjälpen 1 0,5sv

Utfärder 1sv

 • båtbyggandets historia
 • båtliv i praktiken