Trafik- och må bra-kurs för seniorer

13-14.2.2017 måndag-tisdag kl. 9-14

Måndag: Uppdatera ditt trafikkunnade, och bli en säkrare bilförare på äldre dagar. Kursledare Lasse Karlsson.

Tisdag: Tips för trivsel och välmående på äldre dagar. Dagens teman är matglädje, minne och balans. Du får prova på lätt pausgympa mellan varven! Kursledare Karin Sundbäck, Malin Grönros, Kristina Björklund och Elisabeth Svaetichin från Folkhälsan.

Kursen börjar med morgonkaffe kl 9, sedan lunch ca kl 12-12.40 och kursavslutning med kaffe kl 13.45 båda dagarna.

Plats: Borgå folkakademi, Runebergsgatan 16-18, träff i matsalen.

Kursavgift: 25 € / person (inklusive mat och kaffe). Kursen ordnas i samråd med Motorförarnas Helnykterhets Förening i Östra Nyland r.f. Anmälningar senast 1.3 via blankett eller epost nina.wackstrom@akan.fi,  tfn 040-5687027