ungdomars psykiska hälsa, 5 sp

Kursens mål är att skapa förståelse för ungdomars psykiska hälsa och mentalhälsoproblem. Typiska symptom och diagnoser under ungdomsåren behandlas utgående från forskning om orsaker, förekomst och utveckling. Därtill diskuteras främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykiska störningar i ungdomsåren.

Efter godkänd kurs förväntas studerande kunna 1. Beskriva typiska psykiska störningar hos ungdomar 2. Ta till sig forskningsresultat beträffande ungdomars psykiska hälsa 3. Diskutera möjliga åtgärder för att förbättra ungdomars livssituation.

Föreläsningar: 20 h

Kurslitteraturen meddelas senare.

Lärare: FM psykoterapeut Petra Berg

 

Studier inom ramen för öppna universitetet; Åbo Akademi:

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi uppbär en studieavgift på 

50 €/termin för studier vid det öppna universitetet. Borgå folkakademis kursavgift 12 €/sp tillkommer. Information också på abo.fi/opu.
 

Obligatoriska och bindande anmälningar till kursen senast 5.1.
Om en kurs inte kan starta p.g.a. för få deltagare meddelas detta 14 dagar i förväg. 

Förfrågningar och anmälningar:  Anmäl dej på nätet eller mejla nina.wackstrom@akan.fi telefon 040 5687027.