Natur och djur som hjälp inom vård och omsorg

20-21.4.2017. Torsdag-fredag kl. 16.30-20.30.

Djur- och naturassisterad verksamhet och Green Care är idag ett välbekant begrepp för många, men vad handlar det egentligen om? Vad säger forskning och hur kan vi utnyttja det på våra arbetsplatser, eller i hemmet och bland olika målgrupper? Kom med på ett seminarium under två kvällar. Vi behandlar frågan ur både teoretisk och praktisk synvinkel. 

Kursledare Malena Blomqvist, djurskötare och närvårdarstuderande

Plats Borgå folkakademi, Runebergsgatan 16-18, Borgå (ingång fr gården)

Pris 45 €. I priset ingår kaffe och mellanmål.

Anmälning senast 10.4 via blankett eller epost nina.wackstrom@akan.fi eller 040-5687027 (vardagar kl 9-15).