promovideo för Youtube och webben

Kurs 1: 28.8-5.12.2017 kl.12-16.

Kurs 2: 4.9-12.12.2017 kl. 16-20.

Video blir ett allt viktigare sätt att förmedla information på.

Under kursen lär du dig de grundläggande principerna i hur man planerar innehåll, spelar in och klipper korta videoinslag. Du lär dig också att lägga upp klippet på en youtube kanal och/eller hemsida

Enkla videoproduktioner är inte längre beroende av dyr teknik. Allt från en modern mobiltelefon, en dslr-, en action- eller videokamera kan användas för att producera videoinslag. Ta med egen kamera till kursen.

Kursen passar företag, föreningar och andra samfund eller privat personer som vill lära sig de grundläggande principerna i hur man med så enkla medel som möjligt kan komma igång med att producera högklassig video för webben.

Du lär dig:

•    att strukturera och planera ett effektivt videoinlägg.

•    grunderna i vad en vlogg (videoblogg) är.

•    hur du kan använda den kamera som du har tillgänglig på ett effektivt sätt (mobiltelefon, laptop, kamera, iPad, dslr-, action- eller videokamera).

•    att arbeta med de begränsningar som lätt teknik för med sig.

•    de grundläggande metoderna för att klippa video.

•    att starta upp och lägga upp videoinslag på youtube.

I slutet av kursen kommer du att ha framställt ett eller två professionellt utförda videoinlägg. Målsättningen är att på egen hand kunna producera det som behövs i framtiden.

Lärare: Harald Antskog & Mikael Aaltonen, båda har gedigen erfarenhet av branschen.

närUndervisning:

Alternativ 1: kl. 12-16, två eftermiddagar i gången, må-ti varannan vecka 28.8-5.12.2017.

Alternativ 2: kl. 16-20, två kvällar i gången, må-ti varannan vecka 4.9-12.12.2017.

Kurspris : 1200 €

Anmälningar senast 16.8   nina.wackstrom@akan.fi; 040-5687027